Wind-, water- en zonnekracht zijn bekende bronnen van duurzame energie, maar ruim 50 procent van de groene energie in Nederland komt uit een andere bron: biomassa. Biomassa is een verzamelbegrip voor materiaal dat van biologische oorsprong is. (Snoei)houtafval afkomstig uit de industrie valt onder biomassa, maar ook rioolslib uit waterzuiveringsinstallaties, maaisel uit water en bermen, gft uit huishoudens, oliën en vetten uit de voedingsmiddelenindustrie en mest uit veebedrijven.

Jan Bakker en Waterschap Vallei en Veluwe hebben het initiatief genomen om een bio-energiecentrale te bouwen in Harderwijk op het terrein van de rioolwaterzuivering. Deze centrale gaat op jaarbasis 12,5 miljoen kuub biogas produceren en is volledig circulair ingericht. Deze centrale bestaat uit een vergistingsinstallatie die met warmte van de rioolwaterzuivering biomassa door vergisting verwerkt tot biogas en bodemverbeteraars. Hiervoor worden mest, maaisel en restproducten uit de voedingsindustrie en de agrarische sector gebruikt. Het biogas dat vrijkomt wordt geleverd aan het aardgasnet, waarvan maar liefst 5000 huishoudens kunnen profiteren. Het vergiste materiaal wordt verwerkt tot digestaat, een bodemverbeteraar die in de (internationale) landbouw wordt gebruikt.