Bio Energie Centrale Harderwijk is een samenwerking tussen Jan Bakker en Waterschap Vallei en Veluwe. Onderstaand meer over deze partijen.

Jan Bakker
Jan Bakker is reeds lange tijd een belangrijke leverancier en afnemer van vergistingsinstallaties in Nederland. Door de samenwerking is de keten van het gehele vergistingsproces in beeld gebracht. Hierdoor kan er nog beter worden ingespeeld op innovaties en veranderende regelgeving. Tevens draagt de Bio Energie Centrale Harderwijk bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Jan Bakker op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2 reductie en mestverwerking.

 

Waterschap Vallei en Veluwe
De Rijksoverheid, provincies en waterschappen werken samen met andere partijen aan de doelstellingen voor duurzame energie en energieneutraliteit zoals afgesproken in het Energieakkoord voor duurzame energie (SER). Daarnaast hebben de waterschappen afgesproken dat zij in 2025 volledig energieneutraal willen zijn. De verwachting is nu dat waterschap Vallei en Veluwe met de energiefabrieken in Amersfoort en Apeldoorn én met het openen van de Bio energiecentrale al in 2020 energieneutraal is. Dat is vijf jaar eerder dan gepland.