Bio-energie is een duurzame en hernieuwde bron van energie, milieuvriendelijk en onuitputtelijk. Tijdens het proces wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke, steeds terugkerende cyclus van vastlegging en vrijlating van CO2. Bio-energie kan daarnaast een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot en dus een vermindering van het broeikaseffect. Op termijn is de wens dat bio-energie fossiele energie gaat vervangen. Niet in de laatste plaats levert de bio-energiecentrale Harderwijk een bijdrage aan het verminderen van het mestverwerkingstekort in Nederland.